2018-11-24 07:52:57 , ေတာင္ဥကၠလာ ေဝဇယံတာလမ္း Bar &am…

ေတာင္ဥကၠလာ ေဝဇယံတာလမ္း Bar & Restaurant တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္

ေနစရိတ္ျငိမ္း စားစရိတ္ျငိမ္း

Waitress အမ်ိဳးသမီး (၂) ဦး

– ယဥ္ေက်း ေျပျပစ္စြာေျပာဆိုနိုင္ရမည္။
– အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေအာင္ နွင့္အထက္

Messenger မွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္ေကာင္း
Viber : 09799992879 သို့လည္ေကာင္း

CV ပို့ေပးပါရန္
၂၆/၁၁/၂၀၁၇ (တနလာၤေန့အင္တာဗ်ဴးရွိသည္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *