2018-11-23 18:17:32 , ေဇာ္ျမန္မာေအဂ်င္စီမွအျမန္ခန့္ပ…

ေဇာ္ျမန္မာေအဂ်င္စီမွအျမန္ခန့္ပါမည္💯 နာမည္ျပီးSkin Care Companyတြင္ အေရာင္း၀န္ထမ္း မ၅၀ဦး👸👸👸 ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းအနီးစပ္ဆံုးcenter🏫 မနက္၁၁ည၇.တပတ္တရက္နား⏰⏰ အေျခခံလစာ ၁၅၀၀၀၀ 💶💷💵 အေရာင္းလုပ္ဘူးသူဦးစားေပးမည္ ၁၀တန္းေအာင္စရာမလိုပါ❌❌❌ အလွျပင္ျခင္းကိုစိတ္၀င္စားသူ💅💅💅 အသက္၁၇မွ၂၈.မွတ္ပံုတင္ရွိသူသာ✔… More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *