2018-11-23 18:10:42 , 1.ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ အေ…

1.ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ အေထြေထြေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္
(1) လက္ေရးစာရင္းးကုိင္ F(5)Posts
– လစာ 150000 – 200000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊ေက်ာင္းကိစၥကင္း၊
– အေတြ႔အႀကဳံရွိ၊မရွိ
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)ထိ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္ပါသည္။
-…

MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *