2018-11-23 11:37:30 , ေအာင္ေခတ္ထြန္းျပည္တြင္းအလုပ္အ…

💥 ေအာင္ေခတ္ထြန္းျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး Page ကို Like & follow လုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ သင့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေတြကို ရွာေဖြေပးေနပါတယ္ (ဝန္ေဆာင္ခမေပးရပါ)
📧Email : aungkhittun@gmail.com (or) messenger မွတစ္ဆင့္ passport ဓာတ္ပံုႏွင့္ တစ္ကြ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္ CV form အား Microsoft word ျဖင့္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *