2018-11-20 16:39:12 , ေတာင္ဥကၠလာပ ျမိ ု့နယ္ရွိ Autom…

ေတာင္ဥကၠလာပ ျမိ ု့နယ္ရွိ Automotive Company တြင္လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ Sale & Marketing Manager (Male-1) post အလုိရွိသည္၊၊

Salary – 6 lakh- 7 lakh
Office Hours – 9:00 -5:30
Off Days – Sunday & Public holidays
Other Allowance – Uniform , Commissions

Job Description

– Reporting to Operation Manager
– Target & Trip Sale Plan ( Monthly & Weekly)
– Advertising & promotion plan…

More


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *