2018-11-20 16:28:00 , ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆ…

🏕ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ေအာက္ပါဝန္ထမ္း position အျမန္လိုအပ္ေနပါသည္။🏕
👨Sale Executive – က်ား (၁) ဦး👨‍🎓ဘြဲ႕ရ (Any) 👉အသက္ (၂၅)နွစ္မွ (၃၅) နွစ္ ၾကား👉Manangement Certificate ရွိရမည္။👉လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၃)နွစ္ရွိရမည္။👉Experience & Certificate ေပၚမႈတည္ျပီး👉လစာ ၂သိန္းခြဲနွင့္ ၃သိန္းခြဲအထက္ ညိွႏႈိင္းေပးမည္။⏰အလုပ္ခ်ိန္ (၉)နာရီ မွ ညေန (၅)နာရီ👍Sunday & G – Day ပိတ္သည္။… MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *