2018-11-20 11:39:35 , (20.11.2018) ကၽြန္မတို႔ #Count…

(20.11.2018) ကၽြန္မတို႔ #Country_Job_Agency တြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ လက္ရွိလိုအပ္ေသာ Position မ်ားကို
၀န္ထမ္းမ်ားစိတ္တိုင္းက် ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္ရွင္။ ေန႔တိုင္းတင္တဲ့ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ https://www.facebook.com/CountryJobCompany/ ကို Like & Follow ႏွိပ္ထားေပးပါရွင္။
1. စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ

MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *