2018-11-19 20:28:38 , တင္ခြင့္ျပဳပါ Admin Sale &amp…

တင္ခြင့္ျပဳပါ Admin 😊 Sale & Maketing အလုပ္အကိုင္ေလးေတြပါ႐ွင္😊😊 👉 Social Media Marketing Executive (Male or Female – 2 Posts)✔ Myan Eng ကြၽမ္းက်င္စြာ႐ိုက္ႏိုင္ရမည္✔Photoshop basic ေလာက္ ရရမည္✔ Web Development & IT ပိုင္း အနည္းငယ္ရရမည္✔ အသက္ 22-27 ✔မည္သည့္ဘြဲ႔ရမဆို
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *