2018-11-19 13:04:48 , မဂၤလာပါရွင့္ The Guide Educat…

🇯🇵️🇯🇵️🇯🇵️🇯🇵️🇯🇵️🇯🇵️🇯🇵️🇯🇵️🇯🇵️🇯🇵️🇯🇵️🇯🇵️ မဂၤလာပါရွင့္ The Guide Education Center မွ Japan ဘာသာစကားကို ေလ့လာခ်င္သူမ်ား ၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအတြက December လအတြင္း Japanese N 5 သင္တန္းခြဲေလးမ်ားကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္ပါေတာ႔မည္။🇯🇵 N 5 Special Class 🇯🇵🇯🇵 **********************************************📌📌…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *