2018-11-17 14:51:08 , စေန၊တနဂၤေႏြပိတ္သည့္ႏိုင္ငံျခား…

စေန၊တနဂၤေႏြပိတ္သည့္ႏိုင္ငံျခားအေျခစိုက္ကုမၸဏီ တစ္ခုမွေခၚယူထားပါသည္။

Senior Admin Officer [Male/Female]
• လစာ ၄ သိန္း ~ ၅ သိန္း
• ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
• အသက္ ၃၀ ႏွစ္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
• သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ၃ ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
• English 4 Skills (Excellent)
• ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရွိ၍ကားေမာင္းႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• ကြန္ပ်ဴတာကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
• လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရခရီးသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္
• ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။…

More


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *