2018-11-15 16:23:20 , အစအဆံုးေလးဖတ္ၿပီး ကိုယ္နဲ႔ အဆင…

အစအဆံုးေလးဖတ္ၿပီး ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပမယ္ထင္ရင္ CV ေလးေတြ ပို႔ထားေပးပါေနာ္ 😊😊 ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ 👉 Auditor ( Female – 3 Posts) – မည္သည့္ဘြဲ႕ရမဆို – အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ – ဆိုင္ခြဲမ်ားသို႕သြားျပီး Stock ေကာက္နိုင္ရမည္ – Stock ပိုင္း က်ြမ္းက်င္ ပိုင္နိုင္ေသာသူျဖစ္ရမည္…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *