2018-11-15 13:31:50 , — (3) ရက္ အတြင္း အင္တာဗ်ဴးဝင…

— (3) ရက္ အတြင္း အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္ —
အလုပ္ခ်ိန္ – (9:00 – 7:00)
ေန႔လည္ – (12:00 – 10:00)
– ေအာက္ပါ Link ကေန CV Form ျဖည့္လို႔ရၿပီ
—-
https://form.jotform.me/JobChannelOnlineForm/job-channel-agency

Image may contain: text” />Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *