2018-11-14 20:42:45 , ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။ (အိပ္ယာခင္း…

ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။ (အိပ္ယာခင္းျဖန႔္ခ်ိေရးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္) (ယ​ေန႔သတင္​းစာမွ)◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
၁။ Accountant LCCI (II) ၿပီးသူ မ(၄)ဦး Computer အသုံးျပဳတတ္သူ၊ Store ကိုင္နိုင္ရမည္။ လိုအပ္ပါက နယ္ ႏွင့္ Promotion ပြဲမ်ားသို႔လိုက္နိုင္သူ
၂။ Sale&Marketing လုပ္သက္အေတြ႕အႀကဳံရွိသူ၊… More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *