2018-11-14 14:42:47 , တကယ္ Interview ဝင္ႏိုင္မည့္သူသ…

တကယ္ Interview ဝင္ႏိုင္မည့္သူသာေလၽွာက္ထားပါရန္ (ဝန္ေဆာင္ခမေပးရပါ)💥 ေအာင္ေခတ္ထြန္းျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး Page ကို Like & follow လုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ သင့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေတြကို ရွာေဖြေပးေနပါတယ္
(1)Graphic Designer M/F (2) post
✔Any graduate✔Graphic Design အေတြ႕အၾကံဳ(2) ႏွစ္ႏွင့္အထက္💥ေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္/Cheque / Vr Design မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ရမည္… MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *