2018-11-14 10:01:30 , တာေမြျမိဳ့နယ္ရွိ Engineering C…

တာေမြျမိဳ့နယ္ရွိ Engineering Companyတခုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
#Personal Assistant (M-1 post)
-English 4 skills & Computer basic
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အျကံု အနည္းဆံုး ၃ နွစ္
-Team work ျဖင့္လုပ္နိုင္ျပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္
-နယ္ခရီးသြားလာနိုင္ရမည္
-အသက္ (၂၅) မွ(၃၀) အတြင္း
-ေရရွည္လုပ္ကိုင္နိုင္ရမည္

လစာ -ညွိုနွိုင္း
အလုပ္ခ်ိန္- ၉း၀၀ မွ ၅း၀၀
ပိတ္ရက္-တနဂၤေႏြ နွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္

More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *