2018-11-13 16:16:17 , အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္ပါတ…

အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္https://www.facebook.com/1972451899685083/posts/2149783411951930/#IDays Agency မွတဆင့္ေလ်ာက္ထားရန္ ၀န္ေဆာင္ခ လံုး၀ေပးေဆာင္ရန္ မလိုပါ။
#မႏၱေလးျမိဳ႕ Diamond Plazaအနီးရွိ လက္၀တ္ရတနာဆုိင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ #Sale Staff အျမန္အလိုရွိတယ္။
🕛🕛🕛ေဖာင္ပိတ္ရက္ -16.11.2018🕛🕛🕛
1)#Sale Staff က်ား – (3)ဦး *****************************
– လစာ 200,000(ညိဳႏႈိင္း) – အလုပ္ခ်ိန္ 8.30 မွ 5.30 အထိ – လျပည့္ ၊ လကြယ္ပိတ္သည္… MoreSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *