2018-11-13 12:20:07 , မဂၤလာပါခင္ဗ် ကၽြန္ေတာ္ That Ri…

🔺မဂၤလာပါခင္ဗ် ကၽြန္ေတာ္ That Right Road Agency ကပါ။🔺 {ခ်က္ခ်င္း အင္တာဗ်ဴး၀င္ေပးနိင္သူမ်ား ေလ်ွာက္ထားေပးပါရန္}✌️🧐👇📢 ————- 1.Sales & Marketing Manager (နယ္ခရီးသြားလာနိုင္သူ) – ေယာက်ာ္ေလး၊ မိန္းကေလး (၃)ဦး – ဘြဲ႕ရ – အသက္ (၃၀)ႏွစ္အထက္ – Computer ကၽြမး္က်င္ – Sales & Marketing Managerပိုင္းျဖ… More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *