2018-11-08 22:39:30 , အမ်ဳိးသမီးယာဥ္ေမာင္း (၁) ဦး အ…

အမ်ဳိးသမီးယာဥ္ေမာင္း (၁) ဦး အျမန္ အလိုရွိသည္။ 👉 လစာ (၂၀၀,၀၀၀ ) က်ပ္ 👉 အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ေအာက္ 👉 ခေလးေက်ာင္းပို႔ေက်ာင္းႀကိဳႏွင့္ တျခားလိုအပ္မွသာ 👉 ကုကၠိဳင္းမွတ္တိုင္အနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 👉 09 765477792 ကို CV တင္ေပးပါ ။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *