2018-11-08 22:17:03 , ေညာင္ဦး တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္…

ေညာင္ဦး တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ (Bagan Myanmar Group Co.,Ltd)

Operation Manager M/F (2) posts

– Any Graduate
-Positive Attitude with set of Management & Leadership skills
-Management Certificates will prefer
-Experience (2) years above
-Well knowledge Computer /email/Internet / Microsoft Office
-English 4 Skills

*Duty Meal + Accommodation*

Interested candidates , please send your CV to-

mindamabaganmyanmar@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *