2018-11-08 21:51:27 , ေညာင္ဦး တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္…

ေညာင္ဦး တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္( Bagan Myanmar Travel & Tours)

Cashier M/F (1) post

-Any Graduate
-Computer Basic
-LCCI Level 1,2
-Experience (1) year at least
-Salary *Nego*
– Duty Meal +Accommodation

Interested candidates please send your CV to –

mindamabaganmyanmar@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *