Daily Archives: 2019-08-30

2019-08-30 23:40:07 , ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေ…

🍛 ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ 🍛

💎 (1) Cashier – F (5) Posts
– Salary 150000~200000 Ks
– Any Graduate/ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
– Exp (1) yrs
– Age (30) yrs Under
– Working Time (11:00~10:00)
– တစ္ပတ္တစ္ရက္ ပိတ္ပါသည္။
– စရိတ္ၿငိမ္း စီစဥ္ေပးမည္။

💎 (2) Waitress – F (5) Posts
– Salary 150000 Ks ++
– 10 Standard/ ေက်ာင္ကိစၥကင္းရွင္း
– Exp (6) months
– Age (25) yrs Under
– Working Time (11:00~10:00)
– တစ္ပတ္ကိုတစ္ရက္ ပိတ္ပါသည္။
– စရိတ္ၿငိမ္း စီစဥ္ေပးမည္။

႐ံုးခ်ိန္​အတြင္​း ဆက္​သြယ္​ရန္​
Yu Yu (09-458315642)Source

2019-08-30 23:40:05 ,Junction 8 (8 mile ) အေရာင္း ဝ…

Junction 8 (8 mile ) အေရာင္း ဝန္ထမ္း က်ား (or) မ (2) ဦး အလိုရွိပါသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ 9am (to) 9 pm တပတ္ ၁ရက္နား
ညွိနွိုင္း လစာ + % + overtime
ဆက္သြယ္ရန္ 09768909066 Viber သို႔ cv form
တင္ေပးပါSource

2019-08-30 23:39:59 ,YJ တာယာ ကြန္ေပါင္းစက္ရံု မွ S…

YJ တာယာ ကြန္ေပါင္းစက္ရံု မွ

Sale & Marketing (မ) ၁ ဦး
လိုအပ္ပါသည္။

#အေျခခံလစာ ၂၅ဝဝဝဝ က်ပ္+
ရက္မွန္ေၾကး ၂ဝဝဝဝ က်ပ္
( ရေငြ စုစုေပါင္း ၂၇၀၀၀ဝ က်ပ္)
*စိတ္ရႇည္၍ ျမန္မာဘာသာ
စကားေျပာ ေျပျပစ္ရမည္။
👉 အသက္ ၂၅ မွ ၄၀ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
*ယဥ္ေက်းမႉရိွရမည္။
👉 Marketing လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ
အနည္းဆံုး ၃ႏွစ္ရိွရပါမည္။
👉အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူ။
*အေသာက္အစား ကင္းသူ။
👉လူမႈ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရပါမည္။
*က်န္းမာေရး ေကာင္းသူ။
👉 အလုပ္ခ်ိန ္မနက္၈နာရီမွ
ညေန ၅နာရီခဲြထိ
(တနဂၤေႏြေန ႔ပိတ္သည္)
*တစ္လမွာ တစ္ခါေလာက္
OT ဆင္းရတတ္သည္။
(OTေၾကး တစ္ရက္ ၉၀၀ဝက်ပ္)

-ေရာင္းရသည့္တာယာအလံုး
အေရအတြက္ေပၚမူတည္ၿပီး
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမည္။

ေတာ္ရင္ေတာ္သလို
ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္သေလာက္
လစာတိုးျမင့္ေပးသြားမည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အထက္အပါအရည္အခ်င္း
မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရန္လိုအပ္ပါသည္။

လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားလိုပါက

အမွတ္ (၉၃)၊ေ႐ႊရင္ေအးေက်ာင္းလမ္း ၊ လမ္းသြယ္(၂) ၊စက္မႉဇံု (၅) ၊လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

(ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္။ ၀၉၇၇၀၆၅၈၆၉၀၊
၀၉၉၆၈၇၉၈၉၈၈)

အထက္ပါ Position မ်ားအားစိတ္၀င္စားပါက
cv form မ်ား ေပးပို့ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။

Source

2019-08-30 23:39:53 ,#URGENT #immediately #Chinese…

#URGENT #immediately
#Chinese Translator(4-5 lak)
#Marketing(3.5-5 lak)
၃၁.၈.၁၉ ညေနinterview(Tomorrow)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ companyတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေအာက္ပါဝန္ထမ္းမ်ားအျမန္ အလို႐ွိေနပါသည္။

Chinese Translator Male (1)post
အသက္-20 year above
ပညာအရည္အခ်င္း-တ႐ုတ္ ျမန္မာ ေရး၊ဖတ္၊ေျပာႏိုင္ရမည္။
အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္တြဲဖက္ကူညီႏိုင္သူ၊ ကားေမာင္းတတ္သူ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မည္။စားရိတ္ၿငိမ္းပါသည္။
လစာ အစမ္းခန္႔ (1)လ 4သိန္း မွ 5သိန္းၾကားစေပးမည္။

Marketing Male (3)post
အသက္- 25ႏွစ္အထက္
ပညာအရည္အရည္ခ်င္း- 10တန္းေအာင္
နယ္ခရီးထြက္ႏိုင္သူ ရန္ကုန္တြင္ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။
စားရိတ္ၿငိမ္း လစာအစမ္းခန္႔ (1)လ ၃သိန္းခြဲ မွ ၅သိန္း
အျပင္ (%) ခံစားခြင့္႐ွိပါသည္။

Viber – 09 964413434
09 977070030

Email – hyperstarhr@gmail.comSource

2019-08-30 23:39:51 ,တင္ခြင့္ျပဳပါ။ Tokyo Yangon J…

တင္ခြင့္ျပဳပါ။
Tokyo Yangon Japanese Vocational Training School တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါဝန္းထမ္းမ်ားအလိုရွိသည္။

#Office_Staff
တကၠသိုလ္မွဘြဲ႔ ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
Microsoft Office နွင့္ပတ္သတ္၍ တတ္ကၽြမ္းသူ ျဖစ္ရမည္။
Internet နွင့္ Email နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူျဖစ္ရမည္။
English 4 skills အသင့္အတင့္ နားလည္တတ္က်ြမ္းရမည္။English 4 skills အသင့္အတင့္ နားလည္တတ္က်ြမ္းရမည္။
စာရင္းဇယားပ္ိုင္းအား နားလည္တတ္က်ြမ္းျပီး မွတ္ဥာဏ္စြမ္းရည္ေကာင္းမြန္ရမည္။
အသက္ (၂၀) မွ (၃၅) နွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။
ရုပ္ရည္ေျပျပစ္ျပီး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ေနထိုင္သြားလာတတ္သူျဖစ္ရမည္။

#Accoutant
သက္ဆ္ိုင္ရာတကၠသိုလ္မွဘြဲ႔ ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
LCCI Level (II, III) Certificate ရွိသူဦးစားေပးမည္။
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
Computer နားလည္တတ္က်ြမ္းျပီး Microsoft Office နွင့္ပတ္သတ္၍ တတ္ကၽြမ္းသူ ျဖစ္ရမည္။
Englishစကား ေျပာဆိုနိုင္သူျဖစ္ရမည္။
အသက္ (၂၀) မွ (၃၅) နွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။
အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ျပီး တာဝန္သိတတ္သူျဖစ္ရမည္။

#Graphic_Designer
တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွမွဘြဲ႔ ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
အသက္ (၂၀) မွ (၃၅) နွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။
Computer Graphic Certificate ရရွိျပီး က်ြမ္းက်င္သူျထစ္ရမည္။
Adobe Photoshop, Adobe Illustratorနားလည္တတ္က်ြမ္းသူျဖစ္ရမည္။
Facebook,Website တို႔တြင္ Post, Design, Video Movies Editing ဆိုင္ရာနားလည္တတ္က်ြမ္းသူျဖစ္ရမည္။
Flyers, brochures, posters, banners, billboards, postcards ဆိုင္ရာ Design လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတတ္က်ြမ္းသူျဖစ္ရမည္။
တီထြင္ၾကံဆမွုစြမ္းရည္ပိုင္း ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
Graphic Designer လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိသူ ကိုဦးစားေပးမည္။
Event & Entertainment အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ ကိုဦးစားေပးမည္။

#မွတ္ခ်က္
အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္( ဂ်ပန္စကားနားလည္ေျပာဆိုနိုင္သူက္ိုဦးစားေပး ခန္႔အပ္မည္။)
မိမိတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ လုပ္ငန္းအေပၚ အမွန္တကယ္စိတ္ဝင္စားျပီး ရိုးသားတတ္ၾကြစြာလုပ္ကိုင္န္ိုင္သူျဖစ္ရမည္။
ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အျပည့္အစံု၊ ဓာတ္ပံု (၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္ (မိတၱဴ)၊ ပညာအရည္အခ်င္းေအာင္လက္မွတ္ (မိတၱဴ)၊ သန္းေခါင္စာရင္း (မိတၱဴ)၊ ရပ္ကြက္နွင့္ရဲစခန္းထာက္ခံစာ (မိတၱဴ)၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္(မိတၱဴ) နွင့္အတူ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။

#ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ– အမွတ္ (၄/၅) ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေရႊဂံုတိုင္လ မ္းႏွင့္ေရတာရွည္လမ္းသစ္ေထာင့္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
#ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း_ 09765607878Source

2019-08-30 23:39:47 ,(မႏၲေလးၿမိဳ႕)အထြက္ ျပင္ဦးလြင…

(မႏၲေလးၿမိဳ႕)အထြက္ ျပင္ဦးလြင္​ၿမိဳ႕ပတ္​လမ္​း႐ွိ စား​ေသာက္​ဆိုင္​တြင္လုပ္ကိုင္ရန္✅‼️မနက္ျဖန္မနက္ 9 နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္‼️ Waiter /waitress (15)​ေယာက္​ လစာ -(150000)+ဆီဖိုး အလုပ္​ခ်ိန္​ – မနက္9ခြဲမွ ည 8 နာရီ​အထိ❗️ေနစရာမ​ေပးပါ ❗️💥ထမင္​း​ေကြၽးမည္ 💥
‌ေလ်ွာက္‌ထားရန္‌☎ 09-898999112 Viber – 09-898999112Source

2019-08-30 23:39:45 ,ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းအလုပ္လုပ္ေနေသ…

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းအလုပ္လုပ္ေနေသာ္
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္လိုသူအလိုရွွိသည္။
ပိတ္ရက္တိုင္းတြင္လုပ္ႏိုင္သည္။
Cb or viber 09779662303Source

2019-08-30 20:21:12 ,Sale /Marketing က်ား(10)ဦး လ…

Sale /Marketing က်ား(10)ဦး
လစာ(1.6~1.8)L
10တန္းေအာင္၊ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
နယ္ထြက္ႏုိင္သူဦစားေပးမည္။
အေတြ႔ျကံဳမလုိ
အသက္(1.8~23)yr
အလုပ္ခ်ိန္ 8:00 to 6:00
2ပတ္1ရက္ပိတ္
လႈိင္ျမိဳ႕နယ္႐ွိplastic Companyတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။(2.919)ရက္ေန႔မနက္၉နာရီအင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။စိတ္ဝင္စားပါက09977200356သုိ႔ vbျဖင့္CVေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။Source