Daily Archives: 2019-08-20

2019-08-20 15:17:20 ,Zhongyi International Co.,ltd …

Zhongyi International Co.,ltd ရန္ကုန္ကုမၸဏီခြဲမွ၀န္ထမ္းေခၚဆိုျခင္း။
1:WST.Batteryအေရာင္းမန္ေနဂ်ာ(1)ဦး Solar လမ္းမီးအေရာင္းမန္ေနဂ်ာ(1)ဦး
လစာ-250000Ks~400000Ks
လုပ္ငန္းတာ၀န္-ျမိဳ႔တြင္းရွိအေရာင္းနွင့္ေစ်း ကြက္မ်ားကိုတာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး၊First Delar Customer မ်ားနွင့္Second Delar Customer မ်ား။
ဆိုလာလမ္းမီးမန္ေနဂ်ာ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္-လမ္းမီး Project မ်ား။
-အမ်ိဳးသား(2)ဦး။
ရုံးတတ္ခ်ိန္-မနက္9နာရီမွ-ညေန6နာရီ။
ဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္းနံပါတ္-09961280609
We Chat; ID 18468066240
Xiaoding.6699
Address; အလံုျမိဳ ့ဆင္မင္းကြန္ဒို ရန္ကုန္
Sandi solar show roomSource

2019-08-20 15:15:59 ,Technoland Computer Trading Co…

Technoland Computer Trading Co.,Ltd မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၀န္ထမ္းမ်ား လ်စ္လ်ပ္ေနသည္…
(1) Receptionist (Female – 2 posts)
 • တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္.
 • အသက္ ၂၀ မွ ၂၅ အတြင္းရွိသူ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ရမည္.
 • Reception ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္သက္ အေတြ႔အၾကံဳရွိက ပိုအဆင္ေျပသည္.
 • စကားေျပာေျပျပစ္ၿပီး Customer service ပိုင္းကၽြမ္းက်င္ရမည္.
Basic Salary – 150000 Up to 170000
Other Allowance
 • Transportation Allowance
 • Performance Allowance (After Probationary Period)
 • Sales Commission (After Probationary Period)
 • Uniform (After Probationary Period)
(2) Showroom Sales (Male / Female – 10 posts)
 • တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္.
 • ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းျပီး ေက်ာင္းဆက္မတတ္သည့္ သူမ်ားလည္း အေရာင္းပိုင္းစိတ္၀င္စားပါက ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္.
 • အသက္ (၂၀ မွ ၃၀) အတြင္းရွိသူ ျဖစ္ရမည္.
 • အေရာင္းပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္သက္အေတြ႕အၾကံဳရွိက ပိုအဆင္ေျပသည္. (မရွိပါကလည္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္)
 • စကားေျပာေျပျပစ္ၿပီး Customer service ပိုင္းကၽြမ္းက်င္ရမည္.
Basic Salary – 150000 Up to 170000
Other Allowance
 • Transportation Allowance
 • Performance Allowance (After Probationary Period)
 • Sales Commission (After Probationary Period)
 • Uniform (After Probationary Period)
(3) Junior Accountant (Female – 2 posts)
 • တကၠသိုလ္္တစ္ခုခုမွ ဘဲြ႔ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္ / B.Com ႏွင့္ ဘဲဲြ႔ရထားလွ်င္ ပိုအဆင္ေျပသည္.
 • LCCI I,II / Dip in Finance & Account ျပီးထားရမည္.
 • အသက္ (၂၂ မွ ၃၀) အတြင္းရွိသူ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ရမည္.
 • စာရင္းပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၂) ႏွစ္ ရွိရမည္.
Basic Salary – 250000 Up to 300000
Other Allowance
 • Transportation Allowance
 • Performance Allowance (After Probationary Period)
 • Uniform (After Probationary Period)
Contact – 09979313992
Email – tnl.recruitment@gmail.com
Address – No (162-170), 36th middle block, kyauktada township, Yangon (In front of Moe Restaurant , Technoland Showroom)
*** Urgent Position မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ စိတ္၀င္စားပါက အျမန္ဆံုးလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏို္င္ပါသည္***
Source

2019-08-20 15:15:43 ,HR Office အ တ ြက္ Marketer အလိ…

HR Office အ တ ြက္ Marketer အလို ရွိသည္။

၁) ရံုး တ ြင္း သင္တန္း ေပးမည္။
၂) ရံုး ျပင္ပ သင္တန္း တတ္ ခ ြင့္ ေပးမည္။
၃) Uniform ေပးမည္။
၄) Computer သံုးရမည္။
၅) Handset ရံုးသံုးရန္ ေပးမည္။

အပို၀င္ ေင ြ Commission သည္ Income တတ္လွ်င္ တတ္ သ ေလာက္ ရမည္။

Please send your CV form to-

peopledevelopmentmanagement.pdm@gmail.com

Gmail ေပးပုိ႕ပါ JOBNO-20190803 ဟုေဖၚျပေပးပါ။

ေမးျမန္းလိုပါက please call to 09 694423056-57

အလုပ္ လုပ္ ရမည့္ ေနရာ။ အလံု ျမိဳ႕ နယ္

ယခု ပဲ ဖုန္း ဆက္ပီး Interview ၀င္ လိုက္ ပါ။
Source

2019-08-20 15:14:42 ,NCX Myanmar Co.Ltd(HONDA) တြင္…

NCX Myanmar Co.Ltd(HONDA) တြင္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိသည္။
1. Cashier (Female) – 1 post
– Any Graduate
– LCCI Level 1,2 ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။
– Microsoft Word, Excel, Internet & Email အသံုးျပဳႏုိင္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၁)ႏွစ္ရိွရမည္။
2. Account Receivable (Female)- 1 post
– Any Graduate
– LCCI Level, 1, 2 ေအာင္ျမင္ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
– Microsoft Word, Excel, Internet & Email , Accounting software အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၁)ႏွစ္ရိွရမည္။
3. Purchasing Assistant (Male )- 1 post
– ပညာအရည္အခ်င္း အထက္တန္း (သို့) အထက္တန္းေအာင္ျပီးေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္း ကၽြမ္းက်င္စြာသြားလာႏိုင္ရမည္။
4. Technician (Automobile) (Male)- 1 post
– B.E (Mechanical)
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္ဆံုး (၁)ႏွစ္ရိွရမည္။
– အသက္ (၂၀) ႏွစ္ မွ (၃၀)ႏွစ္အတြင္း။
– နယ္ခရီးထြက္ႏို္င္ရမည္။
5. Copy Writer (Male/ Female)- 1 post
– Any Graduate
– Content (or) Copy Writer လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၁)ႏွစ္ရိွရမည္။
– digital marketing ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး knowledge ရိွရမည္။
– English/ Thai/ Japanese language တမ်ိဳးမ်ိဳး ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏုိင္ရမည္။
– Good writing skill, communication skill, research, investigative, detail ရိွရမည္။
ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားလိုပါက Email Address –waimarlar.ncxmyanmar@gmail.com, hr.recruit@ncxmyanmar.com, သို့ ေပးပို့ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။
လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလိုပါက
– အမွတ္(၃၉၀)၊ အလံုလမ္းႏွင့္ ဦးဝိစာရလမ္းေထာင့္ ၊ မေနာ္ဟရီလမ္း၊ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။Grand Golden View Condominium (GGV)-Tower (1) , Level- 2 ။
– အေသးစိတ္စံုစမ္းေမးျမန္းလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၀၁- ၃၈၅၉၇၁၊ ၀၁- ၃၈၅၅၄၂၊ ၀၁- ၃၈၅၁၂၀) သို့ တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔အထိ (ရံုးခ်ိန္ မနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီ)အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိင္ပါသည္။
– မွတ္ခ်က္။ ။CV Form မ်ားကို ေရႊးခ်ယ္စိစစ္ျပီး interview short-list တြင္ ပါဝင္သူမ်ားကိုသာ interview ေခၚဆိုသြားပါမည္။Source

2019-08-20 15:13:11 ,Please Admin Yangonity Food D…

Please Admin
Yangonity Food Delivery Service တြင္​ တာဝန္​ထမ္းေဆာင္​ရန္​အတြက္ ဝန္ထမ္းအျမန္အလို႐ွိသည္။😉
"Position "
Admin & Operator
Male / Female (5)post
Salary – ညွိနွဳိင္း
OT + BONUS
လိုအပ္ခ်က္မ်ား
(ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လမ္းေၾကာင္းအထူးကြ်မ္းက်င္ရမည္)
-အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္လုပ္ကိုင္နိုင္ရမည္။
-Customer အားေဖာ္ေရြစြာဆက္ဆံနိုင္ရမည္။
-Computer Basic (Word, Excel, PowerPoint) က်ြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
-ဗမာေဖာင့္အားက်ြမ္းက်င္စြာရိုက္နိုင္ရမည္။
-English စာအသင့္အတင့္ နားလည္ရမည္။
-တနဂၤေႏြ ပိတ္သည္။
​ ​ေလွ်ာက္​ထားလိုပါက
အမွတ္(၁၂၊A1)၊အင္းယားရိပ္သာလမ္း နွင့္ကမာၻေအးဘဳရားလမ္းေထာင့္ ၊ ရိပ္သာမွတ္တိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။
☎️: 09-785877775(viber)
Email- yangonity@gmail.com
သုိ႔ CV Form ေပးပို႕၍လည္းေကာင္း
ဆက္​သြယ္​စံုစမ္​း ​ေလွ်ာက္​ထားႏိုင္​ပါသည္​ ။😊
🌍English Version🌍
I need a staff for Admin & Operator in #YangonityFooddelivery service.
" Position "
Admin & Operator – Male/ Female (5) Posts😉😊
Requirements:
-Flexible with Team work
-Good in customer care
-Good in Computer Basic ( Word, Excel ,PowerPoint )
-Good type in Myanmar font
-Need to understand basic english
-Sunday off
If you want to apply:
Point(12/A1),Corner of Kabaraye Pagoda Road & Inyayeikthar Street ,Mayangone Township,yangon.
☎️:09-785877775(viber)
Email-yangonity@gmail.com
You can apply to the contact.Source

2019-08-20 15:13:07 ,မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ ေက်းဇူးျပဳ၍ A…

မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ
ေက်းဇူးျပဳ၍ Admin တင္ခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်
Espace Cafe Restaurant တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝန္ထမ္းမ်ား အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။

Restaurant Assistant Manager Male (1)
– တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိျပီး ျဖစ္ရပါမည္
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆုံး ၂ နွစ္ခန္႔ရွိရပါမည္
– Management နဲ႔ ပတ္သက္ေသာ Diploma ရွိသူပို ဦးစားေပး
ပါမည္
– အဂၤလိပ္စာ (4) Skills က်ြမ္းက်င္ရပါမည္။
– Customer Complain မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေျဖရွင္းနိုင္သူ ျဖစ္ရ
ပါမည္။

Kitchen Helper F/M (1)
– အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ျဖစ္ရပါမည္
– Food & Beverage Production သင္တန္း Certificate
ရွိသူ ပိုဦးစားေပးပါမည္
– Kitchen ပိုင္းကို အမွန္တကယ္စိတ္ဝင္စားျပီး သင္ယူလိုစိတ္ ရွိရ
ပါမည္
– မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္ အနီးတစ္ဝိုက္ေနသူ ဦးစားေပးပါမည္

Junior Bar Tender Male(2)
– အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ျဖစ္ရပါမည္
– မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္ အနီးတစ္ဝိုက္ေနသူ ဦးစားေပးပါမည္
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆုံး ၁ နွစ္ခန္႔ရွိရပါမည္
– Basic Bar Tending Course သင္တန္းဆင္းျပီးသူ ျဖစ္ရပါ
မည္

Driver Male(1)
– အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ျဖစ္ရပါမည္
– လိုင္စင္ သက္တမ္း အနည္းဆုံး တစ္နွစ္ခန္႔ရွိသူျဖစ္ရပါမည္
– အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အေသာက္အစားကင္းသူ ျဖစ္ရပါမည္
– ညဘက္ ကားေမာင္းနိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္

အထက္ပါ လစ္လပ္ရာထူးမ်ား အားလုံးအတြက္ ဂ်ဴတီအဆိုင္းျဖင့္ အလုပ္ဆင္းနိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ 20.9.2019 ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္တြင္ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာရာထူး ေမွ်ာ္မွန္းလစာ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ တို႔နွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပျပီး ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမိတၱဴ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမိတၱဴ မွတ္ပုံတင္ သန္းေခါင္စာရင္း နွင့္ တက္ေရာက္ခ့ဲဖူးေသာ သင္တန္းမ်ားရွိပါက သင္တန္းလက္မွတ္မ်ားကို ပူးတြဲ၍ ဖုန္းနံပါတ္ 09797945006 ၏ Viber သို႔ ျဖစ္ေစ espacecafe@gmail.com သို႔ျဖစ္ေစ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ 09260586214 သို႔မဟုတ္ Messenger မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ။

လိပ္စာ – ျခံအမွတ္ (၂၅) ေလဆိပ္လမ္းသြယ္ (၁) ဆယ္မိုင္ကုန္းရပ္ကြက္
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္Source

2019-08-20 15:12:13 ,Junior Sales & Marketing Staff…

Junior Sales & Marketing Staff – 2 Posts
● တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။
● IT နည်းပညာဆိုင်ရာ Knowledge ရှိသူအား ဦးစားပေးပါမည်။
● Computer Basic ( MS Word, Excel, Email) အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
● English 4 Skills အသင့်အတင့် ရှိရမည်။
● ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူ ၊ စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်သူ ၊ ရေရှည် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။
● စိတ်ပါဝင်စားပါက info@mtg.com.mm သို့ CV ဖောင်ပို့၍လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Source