Daily Archives: 2019-07-02

2019-07-02 23:20:56 ,#Please Admin တင္ခြင့္ျပဳပါဗ် …

#Please Admin တင္ခြင့္ျပဳပါဗ် ဝန္ထမ္းအျမန္အလိုရွိသည္
(NutriLife Co.,Ltd ) တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
အမွတ္စဥ္(၁)-Sale Supervisor Female (2)Posts
– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္!
-အသက္ 24 မွ 28 အတြင္းျဖစ္ရမည္!
-သက္ဆိုရာနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳ (2) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္!
-Computer (Microsoft, expecially Excel) ကြ်မ္းက်င္ရမည္!
-English 4 Skills တက္ကြ်မ္းရမည္!

အမွတ္စဥ္(၂)-Sale Girls Female (5) Posts
-အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း အထက္တန္းအဆင့္ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္!
-အသက္ ၁၈ မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္!
-သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳ (၂) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္!
-Computer Basic တက္ကြ်မ္းရမည္!

အထက္ပါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားသည္ အလုပ္ေလ်ွာက္ထားလိုပါက ၃ လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသား လိုင္စင္ဓါတ္ပံု (၂) ပံု! ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမိတၲ ူ! ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမိတၱဴ
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္း(CV Form)! ေလဘာမိတၱဴ ႏွင့္ အျခားပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံခ်က္မိတၱဴမ်ားနဲ႕အတူ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႕ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၍ျဖစ္ေစ! Email ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္!!
Address : အမွတ္(၈၅) ! လမ္းသြယ္(၁)!
ထီးလႈိင္ရွင္အိမ္ယာ
Email Address : humanresource@nutrilife.com.mm

Ph : 09893664441Source

2019-07-02 20:27:01 ,***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby …

***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။
1.မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္ရွိ စာေပျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Manual Account F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ္တန္း၊ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံမလုိ – အသက္(၃၀)ေအာက္
(2) Sale Supervisor F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၄၅)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (3.7.2019)ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္(၉)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
2.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Construction Company ႀကီးအတြက္ (1) Office Staff F(3)Posts
– လစာ 180,000 – 250,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၂)ေအာက္ Photoshop/Pagemaker – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (2.7.2019)အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္(၁၁)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
3.ပုဇြန္ေတာင္္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Advertising Company ႀကီးအတြက္ (1) DTP M(3)Posts
– လစာ 170,000 – 250,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၂၈)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (3.7.2019)ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
4.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Export & Import Company ႀကီးအတြက္ (1) Admin Assistant M(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံမလုိ – အသက္(၂၅)ေအာက္ Computer Basic – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (2.7.2019)အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္(၂)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
5. ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီႀကီးအတြက္ (1) Chinese Translator F(3)Posts
– လစာ 350,000 – 500,000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၃၅)ေအာက္ – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– ပိတ္ရက္ း တနလၤာေန႔(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (4.7.2019)ၾကာသပေတးေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
6. မ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးအတြက္ (1) Marketing Staff F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၀)ေအာက္ – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (2.7.2019)အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္(၁)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
8.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရွိ Construction Company ႀကီးအတြက္ (1) Site Supervisor M(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၂၈)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (2.7.2019)အဂၤါေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
9. ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Printing Service Company ႀကီးအတြက္ (1) Graphic Designer F(2)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၅)ေအာက္ – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (3.7.2019)ဗုဒၶဟူးေန႔ ေန႔လယ္(၁၁)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
10.အေရွ႕ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ လူသုံးကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Marketing Supervisor M/F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 300,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၅)ေအာက္ Computer Word,Excel – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း စေန+တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (2.7.2019)အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္(၁၂)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
11.တာေမြျမိဳ႕နယ္ရွိတုိင္းရင္းေဆး၀ါးျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Marketing Staff F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၃၀)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (3.7.2019)ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
12.လသာျမိဳ႕နယ္ရွိ စတီးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Sale F(3)Posts
– လစာ 140,000 – 170,000 – အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၃၅)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္လ(၂)ရက္ပိတ္သည္။ – (2.7.2019)အဂါၤေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
13.မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ FMCG Company ႀကီးအတြက္ (1) Manual Account F(3)Posts
– လစာ 180,000 – 250,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၀)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (3.7.2019)ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
14.လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ ေရသန္႔စက္ရုံႀကီးအတြက္ (1) Sale & Marketing M(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ္တန္း၊အေတြ႔အၾကဳံမလုိ – အသက္(၃၅)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (3.7.2019)ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
15.လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ ၀ရိန္လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) ၀ရိန္ကၽြမ္းက်င္ M(3)Posts
– လစာ 250,000 – 350,000 – (၈)တန္း၊အေတြ႔အၾကဳံ(၂)ႏွစ္ – အသက္(၃၅)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း စေနတစ္၀က္+တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (3.7.2019)ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ ေဖာ္ျပပါရက္စြဲမ်ားအတုိင္း အင္တာဗ်ဴးအမွန္တကယ္၀င္ရပါမည္။
ရုံးလိပ္စာ – အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘားလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

2019-07-02 20:26:59 ,Admin please John Engineerin…

Admin please
John Engineering & Construction Company., Ltdမွ
Site Engineer M(4)posts
– BE (Civil)
-အေတြ႕အႀကံဳ၁ႏွစ္ရိွရမည္
-ေနရာေဒသမေရြးသြားႏိုင္ရမည္
-အနည္းဆံုး၁ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္

အေထြေထြ၀န္ထမ္း M(2)posts
-အနည္းဆံုးကိုးတန္းေအာင္ရမည္

ယာဥ္ေမာင္း M(1)posts
-အေတြ႕အႀကံဳ၃ႏွစ္ရိွရမည္
-လိုင္စင္အနီျဖစ္ရမည္
-အရက္ေသစာကင္းသူျဖစ္ရမည္

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ jec@ytp.com.mmသို႔ mailပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္
လိပ္စာ- ၄လႊာ,အမွတ္(၆၈), သမၼာဒိဌိလမ္း, ေက်ာက္ေျမာင္း, တာေမြၿမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ သို႔CV form, ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ, ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ, အလုပ္သမားကဒ္မိတၱဴ, ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴ, Certificate မိတၱဴႏွင့္တကြ 10.July.2019 ေနာက္ဆံုးထား၍ လူကိုယ္တိုင္လည္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
# CV formတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းလစာ ထည့္သြင္းေရးေပးပါရန္Source

2019-07-02 20:26:27 ,Urgent *** 1) Sale Accountan…

Urgent ***
1) Sale Accountant – M/F (400,000 ~ Nego)

– ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ ျဖစ္​ရမည္​ ။
– Sale နွင္​့ Account လုပ္​ငန္​းပိုင္​း အ​ေတြ႕အႀကံဳ ၂ နွစ္​အတြင္​းရွိသူ ျဖစ္​ရမည္​ ။
– LCCI 2/3 တက္​​ေရာက္​ၿပီးသူျဖစ္​ရမည္​ ။
– သြတ္​လတ္​စြာလုပ္​​ေဆာင္​နိုင္​သူ ျဖစ္​ရမည္​ ။

Industrial – Distribution Company
Location – East Dagon Tsp
အင္​တာဗ်ဴး အျမန္​၀င္​ရမည္​ ။

———————————————————–
2) Sale Drive – M (200,000 +++)

– တကၠသိုလ္​၀င္​တန္​း​ေအာင္​(သို႔)ဘြဲ႕ရ(သို႔) ​ေက်ာင္​းကိစၥကင္​းရွင္​းသူ ျဖစ္​ရမည္​
– Sale လုပ္​ငန္​း အ​ေတြ႕အႀကံဳ အနည္​းငယ္​ရွိသူ ျဖစ္​ရမည္​ ။
– အသက္​ ၃၅ ​ေအာက္​ ျဖစ္​ရမည္​ ။
-Driving License ရွိသူျဖစ္​ရမည္​ ။
– Sale ပိုင္​းစိတ္​၀င္​စားၿပီးသြတ္​လတ္​စြာလုပ္​​ေဆာင္​နိုင္​သူ ျဖစ္​ရမည္​ ။

Industrial – Distribution Company
Location – Hlaing Tsp
အင္​တာဗ်ဴး အျမန္​၀င္​ရမည္​ ။

———————————————————–

3) လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္း – က်ား (150,000 ~ ညႇိနွိုင္​း )

#ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္​ရွိ နိုင္​ငံျခားသားဘာသာတကၠသိုလ္​ ​ေက်ာင္​းတြင္တာ၀န္​ထမ္​း​ေဆာင္​ရမည္​။
#အသက္ (20 မွ 35) အတြင္​း
#ပညာအရည္အခ်င္းအလယ္တန္းအဆင့္မွစ၍ ​အထက္​တန္​းအဆင္​့
# အင္​တာဗ်ဴး အျမန္​၀င္​ရမည္​ ။
#အလွည္​့က် အဆိုင္​းျဖင္​့ တရက္​ ၈နာရီဆင္​းရမည္​ ။
# တပတ္​တရက္​ပိတ္​ပါသည္​။
# ​ေနစားၿငိမ္​း မဟုတ္​ပါ ။

———————————————————–

4) Procurement Staff (Procurement Department)
– Male/Female (200,000 ~ 400,000)

Job Requirement
• Any Bachelor Degree
• Minimum 1-year experience in related field
• Good knowledge and experience in export/import, custom duties, license application, freight related matters
• Basic English knowledge and computer literate and Computer literate, Internet & Email
• Motivate & able to communicate with all levels of employees
Net Salary Range: 200,000 – 400,000

Job Description
1. Purchase of materials, goods and other supplies
2. Export & Import cargo handling, PO calculation
3. MIC permit application, other export/import license and Tax exemption applying, Documentation and filling of Procurement Department
4. Liaise with overseas and local customers/suppliers and export/import of goods schedules
5. Manage new customers/supplier’s transaction setup
6. Handle customers/supplier’s communication (email, phone calls etc.)
7. Support in warehouse for sales return, logistics for picking and delivery of goods
8. Keeping record of stock/goods unit
9. Any other duties/tasks and occasional responsibility have to be done

Working Hour : 8:00 – 17:00 (Monday – Friday), 8:00-12:00 (Saturday)
Ferry: Yes (No-3 Highway Junction, Htouk kyant Junction and Chouk Kwake Junction for Night Shift)
Allowance: Yes (According to Company Policy)
Bonus: Annual Bonus
Opportunities: Inter Promotion and Management Potential
Training: Yes (relative with Job requirement)
Industry: Manufacturing (Electronic Component)
Location: Mingalardon Tsp

—————————————————-

5) QC Supervisor – M/F (500,000 ~8000,000)

• Any Bachelor Degree
• At least 5-year experience in related field
• Basic English knowledge and computer literate in MS Word & Excel and Outlook
• Have strong interpersonal and communication skill
• Motivate & able to communicate with all levels of employees
• Accessible to work in Mingalardon Township
Net Salary Range: 500,000 – 800,000 MMK

Working Hour : 8:00 – 17:00 (Monday – Friday), 8:00-12:00 (Saturday)
Ferry: Yes (No-3 Highway Junction, Htouk kyant Junction and Chouk Kwake Junction for Night Shift)
Allowance: Yes (According to Company Policy)
Bonus: Annual Bonus
Opportunities: Inter Promotion and Management Potential
Training: Yes (relative with Job requirement)
Industry: Manufacturing (Electronic Component)
Location : Mingalardon Tsp
——————————————————–

6) QC Supervisor (Food/Micro) – F (600,000 ~ Above)

v Specialist work on a variety of Industries , from Manufacturing to Food Production.
v Previous Experience in Manufacturing or production Familiarity with Food industry about two year.
v Required Qualification of Bachelor’s degree in Chemical engineering (or) Industrial chemical (or) Chemistry , business or a Science –Related Field.
v Especially, Microbiology Laboratory Testing Experience are main for our Food industry.
v Use Chemical Method for Titration for Food Industry May also be necessary.
v English four skill of Speaking & Writing are required.(Have a chance for training @ Thailand about three months will provide Meal, Accommodation ,Transportation).
v Computer Basic ( Internet Email, Microsoft- word, Outlook, Power point and Excel).
v Communication and Interpersonal Skills and Team Work Skills & Leadership Skill.
v Responsible for Checking Outgoing Products to Ensure that they are free of defects and produced according to internal Specifications and internal Guidelines.
v Responsible for Checking Incoming Raw Materials & Packaging with COA from suppliers.
v Responsible for Customer Complain to find the trace and solve with team.
v Responsible for Reporting to Manager every weeks and every months.
v Salary is Negotiable .

Location – Mingalardon Tsp (ပုလဲၿမိဳ႕သစ္​အနီး)
Business Type – F&B & Distribution (ဒိန္​ခ်ဥ္​)
CV Form တြင္​လုပ္​ခဲ့ဖူး​ေသာ Responsibilities မ်ားကိုအျပည္​့အစံုထည္​့သြင္​း​ေရးသား​ေပးပါရန္​

——————————————————-

7) Japanese Translator (N2/N3) – M/F
( 400,000 ~ Above)

1. Bachelor Degree or equivalent, optional certification.
2. Related experience in teaching environment.
3. Japanese 4 skills required, equivalent N2/N3.
4. Computer literate, Email & Internet.
5. Flexibility to work.

Working Hour : 8:00 – 17:00 (Monday – Friday), 8:00-12:00 (Saturday)
Ferry: Yes (No-3 Highway Junction, Htouk kyant Junction and Chouk Kwake Junction for Night Shift)
Allowance: Yes (According to Company Policy)
Bonus: Annual Bonus
Opportunities: Inter Promotion and Management Potential
Training: Yes (relative with Job requirement)
Industry: Manufacturing (Electronic Component)
Location : Mingalardon Tsp

——————————————————–
8) Chief Account – F (Nego)

– B .Com/CPA ရရွိၿပီးသူ ျဖစ္​ရမည္​။
– လုပ္​ငန္​းအ​ေတြ႕အႀကံဳ ၅ နွစ္​နွင္​့အထက္​ ရွိသူ ျဖစ္​ရမည္​။
– အသက္​ 35 နွင္​့ 45 ၾကားရွိသူ ျဖစ္​ရမည္​။
– CPA တက္​​ေရာက္​ထားသူ ျဖစ္​ရမည္​ ။
– လုပ္​ကိုင္​နိုင္​သည္​့ အ​ေတြ႕အႀကံဳ​ေပၚမူတည္​၍ လစာညႇိနွိုင္​း​ေပးနိုင္​​ေသာ​ေၾကာင္​့ ​ေလ်ွာက္​ထားနိုင္​ပါသည္​ ။

Industry- Medical Distribution Company
Location – Hlaing Tsp
– အင္​တာဗ်ဴး အျမန္​၀င္​ရမည္​။

——————————————————–

👉Job Trust Facebook Page ကို like & follow လုပ္​ထားျခင္​းျဖင္​့ အလုပ္​အကိုင္​ အခြင္​့အလမ္​းသစ္​မ်ားအား ​ေန႔စဥ္​ ရွာ​ေဖြနိုင္​ပါတယ္​​ေနာ္​ 👈

👍အလုပ္အကိုင္မ်ားအား 'အခမဲ့' ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါတယ္ေနာ္ ။👍

📧 Email : jobtrust.recruitment@gmail.com, jobtrust.cv@gmail.com
📱Viber : ‎09-443427711
📞Phone : ‎09-443427711 ~2~3
Source

2019-07-02 19:39:41 ,Kelvin’s Pool Bar (ဗဟန္း)တြင္ …

Kelvin’s Pool Bar (ဗဟန္း)တြင္ ထပ္မံလစ္လပ္က်န္႐ွိေနေသးေသာ တာ၀န္ထမ္းမ်ားအား အတူလက္တြဲ
​ေဆာင္ရြက္ရန္ ​​လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အျမန္ဆံုး အလိုရွိသည္။
1. Operation Supervisor Male (1) Post – ပညာအရည္အခ်င္းအနည္းဆံုး၁၀တန္းျဖစ္ရမည္။ – အသက္ (၂၈ မွ ၃၅) အတြင္း ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– Bar Organization ၌ Supervisorလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ(၂) ႏွစ္အထက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ – Bar အတြင္း႐ွိ Service ပိုင္း Operation မ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
-အျခားေရ၊မီးႏွင့္ light Duty မ်ားကိုလည္း Management ၏ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္Source

2019-07-02 19:39:25 ,***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby …

***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။
1.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရွိ Cosmetic Distribution Company ႀကီးအတြက္ (1) Marketing Staff F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၂၈)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (4.7.2019)ၾကာသပေတးေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
2.မ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ Restaurant ႀကီးအတြက္ (1) Restaurant Manager M(2)Posts
– လစာ 250,000 – 350,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၂)ႏွစ္ – အသက္(၃၀-၄၀)အတြင္း – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္လ(၂)ရက္ပိတ္သည္။ – (4.7.2019)ၾကာသပေတးေန႔ မနက္္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
3.ပုဇြန္ေတာင္္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Advertising Company ႀကီးအတြက္ (1) DTP M(3)Posts
– လစာ 170,000 – 250,000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၂၈)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (3.7.2019)ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္(၁၁)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
4.ၾကည့္ျမင္တုိင္္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Distribution Company ႀကီးအတြက္ (1)Sale & Marketing Staff M(5)Posts
– လစာ 170,000 – 230,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံမလုိ – အသက္(၂၄)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (3.7.2019)ဗုဒၶဟူးေန႔ ေန႔လယ္(၁၂)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
5. ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီႀကီးအတြက္ (1) Chinese Translator F(3)Posts
– လစာ 350,000 – 500,000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အၾကဳံ(၆)လ – အသက္(၃၅)ေအာက္ – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– ပိတ္ရက္ း တနလၤာေန႔(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (4.7.2019)ၾကာသပေတးေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
6. မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ FMCG Company ႀကီးအတြက္ (1) Delivery M(20)Posts
– လစာ 140,000 – 170,000 – အေတြ႔အၾကဳံမလုိ၊စက္ဘီးစီးတက္သူ – အသက္(၂၀)၀န္းက်င္ – More Information – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (4.7.2019)ၾကာသပေတးေန႔ ေန႔လယ္(၁)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
7.တ/ဥျမိဳ႕နယ္ရွိ Decoration Company ႀကီးအတြက္ (1) Marketing Supervisor M(3)Posts
– လစာ 400,000 –500,000 – ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံ(၂)ႏွစ္ – အသက္(၃၀)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတ္သည္။ – (5.7.2019)ေသာၾကာေန႔ မနက္္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
8.သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Cosmetic Company ႀကီးအတြက္ (1) Sale Promoter F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ္တန္း၊ဘြဲ႔ရ၊ အေတြ႔အၾကဳံမလုိ – အသက္(၂၅)ေအာက္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (4.7.2019)ၾကာသပေတးေန႔ ေန႔လယ္(၁၁)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ ေဖာ္ျပပါရက္စြဲမ်ားအတုိင္း အင္တာဗ်ဴးအမွန္တကယ္၀င္ရပါမည္။
ရုံးလိပ္စာ – အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘားလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

2019-07-02 19:35:59 ,Sales Executive is urgently ne…

Sales Executive is urgently need from one of the international manufacturing companies with following requirements:

– Min 3 years experience as Sales experience in Logistics related industry
– Good command in English
– Driving license is must and own transportation having is the best

CV submission to
TOPCAREER.Myanmar@4th-valley.com

#sales #logistics #topcareermyanmar
#connectjob
Source

2019-07-02 17:25:58 ,၁ ) တရုတ္စကားျပန္ မ(၂)ဦး …

၁ ) တရုတ္စကားျပန္ မ(၂)ဦး
 လစာ – 400000 above (ေနစားၿငိမ္း)
 အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္ ၇း၀၀ မွ ညေန ၆း၀၀
 ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္
 အသက္ ၂၅ ႏွစ္အထက္မႀကီးရ
 ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႕ရ (ေက်ာင္း သင္တန္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္)
 အလုပ္တည္ေနရာ – ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္

၂ ) သန္႔ရွင္းေရး က်ား/မ…

Source

2019-07-02 17:25:29 ,ေခ်ာေမြ ့ ေအဂ်င္စီမွ ေအာက္ပါ A…

ေခ်ာေမြ ့ ေအဂ်င္စီမွ ေအာက္ပါ Accountant ရာထူးမ်ား အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၿမန္ဆံုး ရွာေဖြေနပါသည္..။
၀န္ေဆာင္ခလံုး၀ေပးစရာမလို..။အင္တာဗ်ဴးသြါးနိုင္ဖို ့သာလိုပါတယ္..။
မိမိနဲ ့ကိုက္ညီမယ္ ့ရာထူး၊ ေနရာေဒသကိုေသခ်ာေလးေရြးခ်ယ္ၿပီးေလွ်ာက္ရင ္အလုပ္ရဖို ့ပိုေသခ်ာပါတယ္..။
——————————————————————————————————–
1. Senior Accountant Female (1) Post ( ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ ့နယ္)
– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိျပီး သူျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၂၅ ႏွစ္မွ ၃၅ )နွစ္အတြင္းရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။
– LCCI Level (III) UK ျပီးေျမာက္ထားသူျဖစ္ရမည္။သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂) နွစ္နွင့္ အထက္ ရွိရပါမည္။
– —————————————————————————————————-
2. Junior Accountant Female (2) Post ( ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ ့နယ္)
– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိျပီး သူျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၂၂ ႏွစ္မွ ၂၈ )နွစ္အတြင္းရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။
– LCCI (I,II) ျပီးေျမာက္ထားသူျဖစ္ရပါမည္။ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂) ရွိရပါမည္။
– —————————————————————————————————-
3. Site Account (Urgent) M/F (2)Posts
· ဘြဲ ့ရ..။(Construction Field)တြင္ အေတြ ့အၾကံဳတစ္နွစ္အနည္းဆံုး၇ွိရမည္..။
· LCCI Level (I,II)ေအာင္ၿပီး။ (Bago Division/Mandalay Division)ဆိုက္မ်ားတြင္
ေနနိုင္ရမည္..။
အသက္(၂၀)မွ(၃၀)ၾကား/လစာ( 180,000 to 200,000)+ေနစားၿငိမ္း
————————————————————————————————–
4. Accountant – က်ား (၁၅) ဦး(သာေကတစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)
ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
LCCI Level (2 (or) 3) ထိ ၿပီးထားသူျဖစ္ရမည္။
ကြန္ပ်ဴတာ Word, Excel, Internet, Email ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Accounting ပိုင္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳ (၁) ႏွစ္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
အသက္ (၂၅) မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
သာေကတၿမိဳ႕႔နယ္တြင္းေနထိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။
————————————————————————————————–
5. Cashier – မ (၃) ဦး(သာေကတစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)
ဆိုင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။
ဆိုင္ Cashier ပိုင္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳ (၁) ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။
အသက္ (၂၅) မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔သူ၊ အေဆာင္ေနႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
————————————————————————————————–
————————————————————————————————–
6. Senior Accountant – မ (၃) ဦး (သာေကတစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)
အသက္ (၂၈) ႏွစ္ မွ (၄၀) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
Senior Account ရာထူးျဖင့္ (၃) ႏွစ္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
စာရင္းပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာဘြဲ႔ရ (သို႔မဟုတ္) LCCI Level (3) ၿပီးထားသူျဖစ္ရမည္။
စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ႔ဖူးသူ ဦးစားေပးမည္။
7. Senior Accountant ( Male / Female) 2 Posts
– လွိုင္သာယာစက္မွဳဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္..။
– အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္အဆိုပါ ရာထူးၿဖင္ ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဘူးသူၿဖစ္ရမည္..။
– English စကားေၿပာနိုင္ရမည္..။လစာေကာင္းမြန္ပါမည္..။
– =======================================
======================================= အထက္ပါရာထူးမ်ားကိုေလွ်ာက္ထါးလိ ုပါက CV Form တြင္ကိုယ္ေရးအခ် က္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္နိုင္မည္ ့ဖုန္းနံပါတ္ကို ၿပည့္စံုစြာၿဖည္ ့စြက္ၿပီးလိုင္စင္ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ႏွင့္အတူ –
📱📱📱Viber…..09254117629 သို ဓါတ္ပံုကိုၾကည္လ င္စြာရိုက္ၿပီးၿဖစ္ေစ.၊
💻💻💻Email…chawmyave@gmail.com သို ့ၿဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္ထါးလိုပါက
🚌🚌🚌အမွတ္ (၂၃၄).၊ဟံသာ၀တီလမ္း(၁၁)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ ့သစ္အေရွ ့ပိုင္းၿမိဳ့နယ္ သို့ၿဖစ္ေစ..အၿမန္ဆ ံုးေလွ်ာက္ထါးနိ ုင္ပါသည္..။ ==============================
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း နံပါတ္ကေတာ ့—
☎️☎️☎️၀၉၉၇၆၃၉၃၉၀၂ ,၀၉၂၅၄၁၁၇၆၂၉
Source

2019-07-02 17:25:12 ,Admin တင္ခြင့္ျပဳပါ။ Procurem…

Admin တင္ခြင့္ျပဳပါ။

Procurement manager / Medical Procurement manager အျမန္အလိုရွိသည္။

– လုပ္သက္အနည္းဆံုး 3 ႏွစ္အထက္ ရွိရမည္။
– ဘြဲ႕တခုခု ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– O’Hara and equipment field တြင္ဘအေတြ႕အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
– computer , internet , e mail ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
– English ကၽြမ္းက်င္ ရမည္။
– Sourcing , Purchasing , Logistic ပိုင္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– Tender ပိုင္း အေတြ႕အၾကံဳ ရွိရ၍ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။
– Dealer ရွာႏိုင္ရမည္။

စိတ္ဝင္စား၍ ေလွ်ာက္ထားလိုပါက
Viber no – 09 963266322
E mail. recruit.hremployee@gmail.com သ္ို႔ cv မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။Source