2019-04-19 10:23:14 ,မန္းေလးရွိ ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျမိဳ…

မန္းေလးရွိ ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္

လက္ေရးစာရင္းကိုင္ – လစာ – ၁၅၀၀၀၀က်ပ္(20.4.2019)တြင္ interview ရွိသည္။

– ဘြဲ႔ရ (သို႔) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၅)ႏွစ္ေအာက္ ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
– အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္၍ လစာတိုးေပးမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမရွိသူ မ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္ – 09750108882/3/4

09750108882 viber သို႔ Cv form ပို႔ ေပးပါရန္Source

2019-04-19 09:59:21 ,#WWRJOBCENTER တရုတ္စကားျပန္ …

#WWRJOBCENTER
တရုတ္စကားျပန္ M-4 Post
– တရုတ္စာ အေရး/အေျပာ ကၽြမ္းက်င္သည္။
– လူမွဳဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံရွိသည္။
– အသက္ (၃၀)ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္
– လစာ ……ညွိႏွဳိင္း
စဥ့္အိုးတန္းလမ္း၊အမွတ္ (၁၆) ၊၁၈လမ္းနွင့္၁၉လမ္းျကား ၊ လသာျမို့နယ္
ph no———09787080259
viber——09699970821
မနက္၉နာရီမွညေန၆နာရီအတြြင္းဆက္သြြယ္လို့ရပါတယ္ရွင့္
ရံုးခ်ိန္အတြြင္သာဆက္သြြယ္ပါရန္Source

2019-04-18 21:13:03 ,1.မ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္…

1.မ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Preschool Teacher F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Pre-School – လစာ – 200000 မွ 300000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ – အသက္ – မကန္႔သတ္
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)ညေန(၃)နာရီ
2.မ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Junior Account M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Pre-School – လစာ – 200000 မွ 300000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရLCCI Level I,II – အသက္ – (၃၀)ေအာက္
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)ညေန(၃)နာရီ

3.ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Photoshop M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး – လစာ – 200000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊Photoshop ကၽြမ္းက်င္ – အသက္ – (၂၀-၅၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 24.4.2019(ဗုဒၶဟူးေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ
4.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Marketing Staff F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Printing Service – လစာ – 170000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
5.သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Preschool Teacher F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Private School – လစာ – 180000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၅-၃၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၃)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -စေန+တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 19.4.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
6.လသာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Reception F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – သင္တန္းေက်ာင္း – လစာ – 200000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရEnglish Speaking ကၽြမ္းက်င္ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္းComputer Basic
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 20.4.2019(စေနေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ
(2) IT Technician M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – သင္တန္းေက်ာင္း – လစာ – 200000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ IT ကၽြမ္းက်င္ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 20.4.2019(စေနေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ
7.လသာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Sale Girl F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – စိန္ေရႊရတနာဆုိင္ – လစာ – 150000 မွ 200000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္း – အသက္ – (၁၈-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၇)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 20.4.2019(စေနေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ
(1) General Worker M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – သင္တန္းေက်ာင္း – လစာ – 200000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – (၈)တန္း – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၇)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 20.4.2019(စေနေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ
8.အလုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Delivery M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ၀ရိန္ႏွင့္အလူမီနီယမ္ – လစာ – 130000 မွ 150000
– ပညာအရည္အခ်င္း – အလယ္တန္း – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္လ(၂)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၁)နာရီ
9.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Personal Assistant M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – လယ္ယာသုံးလုပ္ငန္းပစၥည္းေရာင္းခ်ေရး – လစာ – 200000 မွ 300000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊ကားေမာာင္းတက္ရမည္။ – အသက္ – (၂၅-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -တနဂၤေႏြ(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – ရွိ၊မရွိ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
10.အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) ဘုံေက်ာင္းတာ၀န္ခံ M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ဘုံေက်ာင္း – လစာ – 250000 မွ 300000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊Management ကၽြမ္းက်င္ – Computer Ms Word,Excel,Email – အသက္ – (၃၅-၄၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -တစ္ပတ္(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – Management ကၽြမ္းလွ်င္ရ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
11.ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Sale Girl F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ေဆးဆုိင္ – လစာ – 180000 မွ 230000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊အေ၀းသင္တက္ဆဲလည္းရ – အသက္ – (၂၅-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ည(၉)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -တနဂၤေႏြ(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)မနက္္(၁၀)နာရီ
12.ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Sale Girl F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ေဆးဆုိင္ – လစာ – 180000 မွ 230000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊အေ၀းသင္တက္ဆဲလည္းရ – အသက္ – (၂၅-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ည(၉)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -တနဂၤေႏြ(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)မနက္္(၁၀)နာရီ

13.သာေကတျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1)Marketing Staff M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Printing Service – လစာ – 140000 မွ 170000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္/ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (မလုိ) – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
(2) Graphic Designer M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Printing Service – လစာ – 170000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္/ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
14.ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) သန္႔ရွင္းေရး M/F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – စားေသာက္ဆုိင္ – လစာ – 130000 မွ 150000(ေနစားျငိမ္း)
– ပညာအရည္အခ်င္း – မလုိ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိပါ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္္(၉)နာရီ

15.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Office Staff F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – R.J.A Recruitment Service Company – လစာ – 150000 (အလုပ္သင္ကာလ)/170000(Permance)
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေနေန႔တစ္၀က္+တနဂၤေႏြတစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိပါ၊အလုပ္ဖိအားမ်ားသည္။ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္္(၉)နာရီ

– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ လိပ္စာ -အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘာလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

2019-04-18 20:17:30 ,1.မ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္…

1.မ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Preschool Teacher F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Pre-School – လစာ – 200000 မွ 300000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ – အသက္ – မကန္႔သတ္
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)ညေန(၃)နာရီ
2.မ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Junior Account M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Pre-School – လစာ – 200000 မွ 300000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရLCCI Level I,II – အသက္ – (၃၀)ေအာက္
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)ညေန(၃)နာရီ

3.ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Photoshop M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး – လစာ – 200000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊Photoshop ကၽြမ္းက်င္ – အသက္ – (၂၀-၅၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 24.4.2019(ဗုဒၶဟူးေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ
4.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Marketing Staff F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Printing Service – လစာ – 170000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
5.သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Preschool Teacher F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Private School – လစာ – 180000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၅-၃၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၃)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -စေန+တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 19.4.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
6.လသာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Reception F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – သင္တန္းေက်ာင္း – လစာ – 200000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရEnglish Speaking ကၽြမ္းက်င္ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္းComputer Basic
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 20.4.2019(စေနေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ
(2) IT Technician M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – သင္တန္းေက်ာင္း – လစာ – 200000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ IT ကၽြမ္းက်င္ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 20.4.2019(စေနေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ
7.လသာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Sale Girl F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – စိန္ေရႊရတနာဆုိင္ – လစာ – 150000 မွ 200000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္း – အသက္ – (၁၈-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၇)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 20.4.2019(စေနေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ
(1) General Worker M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – သင္တန္းေက်ာင္း – လစာ – 200000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – (၈)တန္း – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၇)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 20.4.2019(စေနေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ
8.အလုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Delivery M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ၀ရိန္ႏွင့္အလူမီနီယမ္ – လစာ – 130000 မွ 150000
– ပညာအရည္အခ်င္း – အလယ္တန္း – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္လ(၂)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၁)နာရီ
9.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Personal Assistant M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – လယ္ယာသုံးလုပ္ငန္းပစၥည္းေရာင္းခ်ေရး – လစာ – 200000 မွ 300000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊ကားေမာာင္းတက္ရမည္။ – အသက္ – (၂၅-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -တနဂၤေႏြ(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – ရွိ၊မရွိ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
10.အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) ဘုံေက်ာင္းတာ၀န္ခံ M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ဘုံေက်ာင္း – လစာ – 250000 မွ 300000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊Management ကၽြမ္းက်င္ – Computer Ms Word,Excel,Email – အသက္ – (၃၅-၄၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -တစ္ပတ္(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – Management ကၽြမ္းလွ်င္ရ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
11.ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Sale Girl F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ေဆးဆုိင္ – လစာ – 180000 မွ 230000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊အေ၀းသင္တက္ဆဲလည္းရ – အသက္ – (၂၅-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ည(၉)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -တနဂၤေႏြ(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)မနက္္(၁၀)နာရီ
12.ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Sale Girl F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ေဆးဆုိင္ – လစာ – 180000 မွ 230000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊အေ၀းသင္တက္ဆဲလည္းရ – အသက္ – (၂၅-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ည(၉)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -တနဂၤေႏြ(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)မနက္္(၁၀)နာရီ

13.သာေကတျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1)Marketing Staff M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Printing Service – လစာ – 140000 မွ 170000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္/ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (မလုိ) – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
(2) Graphic Designer M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Printing Service – လစာ – 170000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္/ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
14.ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) သန္႔ရွင္းေရး M/F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – စားေသာက္ဆုိင္ – လစာ – 130000 မွ 150000(ေနစားျငိမ္း)
– ပညာအရည္အခ်င္း – မလုိ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိပါ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္္(၉)နာရီ

15.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Office Staff F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – R.J.A Recruitment Service Company – လစာ – 150000 (အလုပ္သင္ကာလ)/170000(Permance)
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေနေန႔တစ္၀က္+တနဂၤေႏြတစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိပါ၊အလုပ္ဖိအားမ်ားသည္။ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္္(၉)နာရီ

– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ လိပ္စာ -အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘာလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

2019-04-18 17:52:26 ,ဂမုန္းပြင္ (စံရိပ္ၿငိမ္) တြင္တ…

ဂမုန္းပြင္ (စံရိပ္ၿငိမ္) တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
Shop Supervisor (Male/ Female)
(1 position available)
Salary: 300,000 to 400,000 Kyats
Responsibilities:
– To provide excellent customer service to all customers
– Attend to walk-in customers
– Manage a team of service crews in ensuring the smooth running of daily operations
– Manage in-store merchandising and display
– Replenish stock, Stock take
Requirements:
– Able to speak English
– Working Hours: 9am – 9pm
– At least 1-2 years retail experience are welcome to apply
– Independent and team player with good leadership skills
– Service-oriented and hands-on person

☎️ 09799294480 (ရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္ရန္)�မွတ္ခ်က္ ။ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အနီးတဝိုက္ထိုင္သူမ်ားကို ဦးစားေပးပါမည္။
Please kindly send your CV to this email : eugene@unicornmyanmar.com�all shortlisted candidates will be informed. �Thanks!Source

2019-04-18 17:32:56 ,1.ျမိဳ႕ထဲဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ Expor…

1.ျမိဳ႕ထဲဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ Export & Import Company ႀကီးအတြက္
(1) Office Staff F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 280,000
– ဘြဲ႔ရ Ms Word, Excel,Pagemaker,Advance Excel – အသက္(၃၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၂)ႏွစ္
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း စေန+တနဂၤေႏြႏွစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (22.4.2019)တနလၤာေန႔ ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
2.တာေမြျမိဳ႕နယ္ရွိ Money Changers ႀကီးအတြက္
(1) Sale Drive M(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊မေအာင္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္၊
– အသက္(၃၀)ေအာက္။လုိင္စင္အနက္ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆း၃၀)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြတစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (23.4.2019)အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္(၁)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
3.ေဒါပုံျမိဳ႕နယ္ရွိ Shipping Company ႀကီးအတြက္
(1) Office Staff F(3)Posts
– လစာ 180,000 – 250,000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ Computer Typing ကၽြမ္းက်င္ – အသက္(၃၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳမလုိ
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (20.4.2019)စေနေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
4.လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ ဆုိင္ကယ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးကုမၸဏီႀကီးအတြက္
(1) Sale Drive M(3)Posts
– လစာ 250,000 – 300,000
– လုိင္စင္အနက္/အညဳိ/အနီ၊ေရာင္းေမာင္းအေတြ႔အႀကံဳ(၆)လ
– အသက္(၄၅)ေအာက္၊ခရမ္းသုံးခြဘက္ေမာင္းႏူိင္ရမည္။
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။
– (20.4.2019)ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေန(၄)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
5.ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Special Bar ႀကီးအတြက္
(1) Jr;Account M/F(3)Posts
– လစာ 250,000 – 300,000
– Computer Ms Word/Excel,ဆယ္တန္း၊အေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္
– အသက္(၄၀)အထက္
(2) Cashier F(3)Posts
– လစာ 140,000 – 160,000(ေနစားျငိမ္း)
– ၁၀တန္း/ေအာင္၊မေအာင္
– အသက္(၄၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္၊
(3) Security M(3)Posts
– လစာ 120,000 – 140,000(ေနစားျငိမ္း)
– အသက္(၅၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳမလုိ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း တစ္ေန႔(၈)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္ တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (22.4.2019)တနလၤာေန႔ ညေန(၄း၃၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
6.အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Service Centreၾကီးအတြက္
(1) Senior Account M/F(2)Posts
– လစာ 400,000 – 600,000
– ဘြဲ႔ရ LCCI Level III,Tax Knowledge ရွိသူ – အသက္(၄၅)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၃)ႏွစ္
– English Communicate ရသူ
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း စေနေန႔တစ္၀က္+တနဂၤေႏြတစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (22.4.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၈း၃၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
7.Royal Job Agency တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္
(1) Marketing Officer F(5)Posts
– လစာ 150,000(အစမ္းခန္႔) 170,000(အျမဲတမ္းခန္႔) – ေနာက္ပုိင္း(၆)လတစ္ႀကိမ္လစာတုိးသည္။
– ဘြဲ႔ရ၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းသြားလာႏူိင္ရမည္။
– အသက္(၃၀)ေအာက္၊အေတြ႕အႀကံဳရွိ/မရွိရပါသည္။ – စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ားအခမဲ့တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္။ – ဖုန္းႏွင့္အဓိကအလုပ္လုပ္ရမည္။ရုိးသားႀကိဳးစားျပီး၊စိတ္ရွည္သည္းခံႏူိင္သူ – အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက အျခားခံစားခြင့္မ်ားစြာရွိသည္။ – တစ္ႀကိမ္အင္တာဗ်ဴး၀င္ထားျပီး အင္တာဗ်ဴးမေအာင္သူမ်ားေလွ်ာက္ထားရန္မလုိပါ။
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း အပတ္စဥ္စေနေန႔တစ္၀က္ႏွင့္ တနဂၤေႏြတစ္ရက္ပိတ္သည္။ – အျခားအမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
– ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသူမ်ားကုိသာ အင္တာဗ်ဴးေခၚပါမည္။ – (22.4.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။

8.ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးႀကီးအတြက္
(1) Stock Account F(3)Posts
– လစာ 180,000 – 200,000
– ဘြဲ႔ရ၊အသက္(၄၅)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြတစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (22.4.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။

9.ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ရွိ Production & Distribution Company ၾကီးအတြက္
(1) Sale Supervisor M/F(2)Posts
– လစာ 250,000 – 300,000
– ဘြဲ႔ရ FMCG အေတြ႔အႀကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၃၀-၄၀)အတြင္း
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း စေနေန႔တစ္၀က္+တနဂၤေႏြတစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (24.4.2019)ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
10.လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Fashion Shop ၾကီးအတြက္
(1) Sale Girl F(5)Posts
– လစာ 180,000 – 230,000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ – အသက္(၃၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၆)လ
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၈)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (20.4.2019)စေနေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
11.သန္လ်င္္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Garment ၾကီးအတြက္
(1) Supervisor F(5)Posts
– လစာ 250,000 – 400,000
– ဆယ္တန္း(ေက်ာင္းကိစၥကင္း) – အသက္(၃၅)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္ – အထည္ခ်ဳပ္တက္ရမည္။ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၇း၃၀)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြတစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (22.4.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။

12.ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Skin Care Centre ၾကီးအတြက္
(1) Reception F(3)Posts
– လစာ 250,000 – 300,000
– ဆယ္တန္း၊ Japanese N5,English Speaking ကၽြမ္းက်င္ – အသက္(၂၀)အထက္၊အေတြ႔အႀကံဳမလုိ
(2) Customer Service F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– ဆယ္တန္း၊အသက္(၂၀)အထက္၊အေတြ႔အႀကံဳမလုိ
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္လ(၆)ရက္ပိတ္သည္။
– (22.4.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
13.တ/ဥျမိဳ႕နယ္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းၾကီးအတြက္
(1) Marketing Staff M/F(5)Posts
– လစာ 300,000 – 350,000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ(ေက်ာင္းကိစၥကင္း) – အသက္(၃၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္ Eng Speaking ေကာင္းမြန္ရမည္ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၆)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (20.4.2019)စေနေန႔ ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
Royal Job Agency Page မွေခၚယူေနေသာ အလုပ္ရာထူးေနရာမ်ားသည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ အမွန္ တကယ္လုိအပ္ေနေသာေၾကာင့္ေခၚယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီပါက သတ္မွတ္ရက္မ်ားအတုိင္း အင္တာဗ်ဴးအတိအက်ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴး မ်ားေျဖဆုိျပီး အလုပ္အကုိင္ေကာင္းမ်ား ရရွိႏူိင္ေအာင္လည္း ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။
အင္တာဗ်ဴးမ်ားေျဖဆုိျပီးအလုပ္အကုိင္ေကာင္းမ်ား ရရွိႏူိင္ေအာင္လည္း ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိ သေလာက္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ အကယ္၍သတ္မွတ္ရက္မ်ားအတုိင္း အင္တာဗ်ဴးမေျဖဆုိရပါ က#Hot_Line_Phone_09 257310803 ကုိဆက္သြယ္ျပီးတုိင္ၾကားႏူိင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။ အျခားအလုပ္ အကုိင္မ်ားစြာကုိလည္းလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
#ေလွ်ာက္ထားရမည့္လိပ္စာအျပည့္အစုံမွာ အမွတ္(၁၈)၊ ၆လႊာ၊ဘီ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ လွည္းတန္း၊ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
#လွည္းတန္းမွတ္တုိင္မွာဆင္းရန္– ပိတ္ရက္မရွိ ေန႔စဥ္မနက္(၉:၀၀နာရီ)မွ ညေန(၅:၀၀နာရီ)ထိ ႐ုံးဖြင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
#ဖုန္းျဖင့္စုံစမ္းေမးျမန္းလိုပါက_09_400500204_09400500205_09400400759_09400400769မ်ားသို႔ဆက္သြယ္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိူင္ၾကပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
Certificate in Marketing Management သင္တန္း April (28)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔စမည္။
ဒီေန႔ေခတ္မွာ ဘယ္လုပ္ငန္းဘဲလုပ္လုပ္ Marketing မေကာင္းရင္ေစ်းကြက္မွာေနရာေကာင္းေကာင္း မရႏူိင္ပါဘူး။
လူတစ္ေယာက္ဟာအလုပ္ရွာတဲ့အခ်ိန္ကေန ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္ထိ Marketing ႏွင့္ပညာရပ္ႏွင့္ကင္းလုိ႔မရပါဘူး။
ကုမၸဏီေကာင္းေကာင္းမွာ လစာေကာင္းေကာင္း၊ ရာထူးႀကီးႀကီးရဖုိ႔အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့အခ်ိန္ကစျပီး Marketing စလုပ္ရသလုိ၊ ကုိယ့္ကုမၸဏီကထုတ္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ၊၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိလည္း ေစ်းကြက္မွာ Market Share ရဖုိ႔ Marketing ကအေရးႀကီးပါလွပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ Marketing ပညာရပ္ေတြကုိအေျခခံကေန သင္ၾကားေပးသြားမယ့္ Certificate in Marketing Management သင္တန္းကုိတက္ေရာက္ထားဖုိ႔သင့္ကုိဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။
Certificate in Marketing Management မွာအေသးစိတ္သင္ၾကားမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ-
– Marketing objectives
– Marketing mix
– Consumer markets and industrial markets
– Marketing Planning
– Marketing audit
– Porter’s Five Forces analysis
– Market research
– Product Life Cycle
– Boston Matrix – product portfolio analysis
– Factors determining the price decision
– Promotional objectives
– Promotion mix စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းအခ်ိန္မွာ မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ (တစ္ရက္သင္တန္း)ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းျပီးပါက Certificate ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည့္အျပင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ လည္းခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားပါမည္။

သင္တန္းေၾကးမွာ (၂၅၀၀၀)က်ပ္ျဖစ္ျပီး ပထမဆုံးအပ္ႏွံသူ(၁၀)ဦးဟာ (၅၀၀၀)Discount ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ (၁၀၀၀၀)Discount ရရွိမွာမုိ႔ (၁၅၀၀၀)က်ပ္သာ ေပးသြင္းျပီးသင္တန္းတက္ေရာက္ႏူိင္ပါတယ္။
ေတာင္းဆုိမႈေတြမ်ားေနတဲ့ Certificate in Human Resource Management (One Day Training)တန္းေလးထပ္ဖြင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။
ပညာလုိခ်င္ေပမယ့္ အခ်ိန္မေပးႏူိင္တဲ့သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ပါသည္။
တနဂၤေႏြတစ္ရက္တည္းသာတက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ျပီး သင္တန္းအခ်ိန္မွာမနက္(၉း၀၀)နာရီမွ ညေန(၅း၀၀)အထိျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းျပီးပါက Certificate ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည့္အျပင္ အလုပ္ပါအခမဲ့ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ေပးပါမည္။
Certificate in Humanresource Management တြင္ေသးစိတ္သင္ၾကားမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ
– Recruitment & Selection
– Training & Development
– Performance Apprisal & Performance Management
– Compensation and Benefits
– Health and Safety
– Human resource Planning
– SMART Approach
– Motivation system
– Key Performance Indicator(KPI) စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးပါမည္။
သင္တန္းေၾကးမွာ(၂၅၀၀၀)က်ပ္ျဖစ္ျပီး ပထမဆုံးအပ္ႏွံသူ(၁၀)ဦးကုိ (၅၀၀၀)ေလွ်ာ့ေပးပါမည္။
သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္(5.5.2019)တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

Certificate in Business Management သင္တန္းမွာဘာေတြသင္မွာလဲ?
– Principle of Management and Leadership
– Main Business Functions
– Organisational Objectives
– Business Environment
– Entreperneurship
– Type of Organization
– Franchising စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္(4.5.2019)စေနေန႔ ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္လသင္တန္းတြင္သင္ေသာသင္ရုိးအတုိင္းအျပည့္အ၀သင္ေပးပါမည္။သင္တန္းတက္လုိေသာ္လည္း အခ်ိန္မေပးႏူိင္ေသာသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္အခ်ိန္ေပးရုံနဲ႔ Certificate ရရွိပါမည္။
တကယ္တက္ေျမာက္ဖုိ႔ တာ၀န္ယူပါသည္။သင့္တာ၀န္ကသင္တန္းအခ်ိန္မွန္လာတက္ရုံဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ Business Idea မ်ားကုိ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမ်ားႏွင့္အခမဲ့ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ႏူိင္ပါသည္။

သင္ၾကားမည့္သူမွာ – Daw Hlaing May Win (B.Com /MBA)

သင္ၾကားမည့္သူမွာ – Daw Yin Yin Htwe ( BBA / MBA)

သင္ၾကားမည့္သူမွာ – U Chantha Htun (Managing Director/Royal Job Company)
Source

2019-04-18 17:16:37 ,Kaung Swann Htet Trading Co., …

Kaung Swann Htet Trading Co., Ltd

အမွတ္ (J/21-25) ၊ သီရိရတနာလက္လီလက္ကား ႏွင့္ အေ၀းေျပးကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း။

(ဌ)တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း – ၀၉-၄၅၁၈၀၅၀၀၄ ။

Email: kaungswannhtet.hr@gmail.com

(1) Research & Development Assistant Manager M/F(2) Posts

– Age (35 to 50) years around

– Any graduated with Master or Diploma in Management field

– Minimum (5) years working experience in the related field is required for this position (Tyre Distribution is more preferable)

– Strong leadership skills, Positive attitude, problem solving skills, team management, communication skills and presentation skills

– Requires understanding of Standard Operating Procedures (SOPs)

(2) Sales Senior Executive (Urgent) (2) Posts

– Male or Female, Age (25 to 30) years around

– Any graduated with Diploma or Certificate in Marketing Management

– Minimum (3) years experience in Sales & Marketing field (Tyre Distribution is more preferable)

– Can be used effectively the office application such as word, excel, powerpoint, pagemaker,.etc

– Good interpersonal skill, presentation skill, reporting skill, cooperative, motivated, fast learner

– Can be work as a team, can be work under pressure

– With attractive salary and other benefits

(3) IT (1) Post

– Male or Female, Age (22 to 30) years around

– Any graduated with Certificate in Hardware, Software & Network Engineering

– Minimum (3) years experience in IT field

– Good interpersonal skill, presentation skill, reporting skill, cooperative, motivated

Can be work as a team, can be work under pressure

(4). Senior Accountant (Urgent) (2) Posts

– Female only, Age (23 to 35) years around

B.Com or any graduated with LCCI Diploma

– Minimum 3 years of experiences in related position role

– Have strong knowledge and practice in Accounting software and procedure

– Good reporting skill

– With attractive salary

(5). Driver (Urgent) (3) Posts

– က်ား, အသက္ (၂၀ မွ ၄၀) ႏွစ္အတြင္း

– လုိင္စင္ (အနီ ၊ အညိဳ ၊ အနက္)

– ယာဥ္ေမာင္းအေတြ႔အႀကဳံ အနည္းဆုံး (၂) ႏွစ္ရွိရမည္။

– ျမိဳ ႔တြင္းယာဥ္လမ္းေႀကာင္း ကြ်မ္းက်င္မႈ ရွိရမည္။

– လုပ္ငန္းအရ ခရီးလမ္းေႀကာင္း ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ရမည္။ ဖယ္ရီ လမ္းေႀကာင္း ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ရမည္။

– ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပင္ဆင္မႈ အေတြ႔အႀကဳံရွိပါက ဦးစားေပးမည္။

– လုပ္ငန္းအေနအထားအရ အခ်ိန္ပို ဆင္းႏုိင္ရမည္။

– လစာ ႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ား ေကာင္းမည္။

ကုမၼဏီမွ –

üဖယ္ရီ၊ ယူနီေဖာင္း၊ မနက္စာ ႏွင့္ ေန႔လည္စာမ်ားစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

üႀကိဳးစားမႈအေပၚမူတည္၍ လစာေကာင္းႏုိင္သည္။

üႏွစ္စဥ္ ေဘာနပ္ခံစားခြင့္ ရွိသည္။

üအလုပ္ႏွင့္နီးေသာ ျမိဳ႔နယ္မ်ား ( ေျမာက္ဥကၠလာပ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ မဂၤလာဒုံ ၊ ေရႊေပါကၠံျမိဳ႔နယ္၊) တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအားဦးစားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

üကုမၼဏီ ႏွင့္ ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ကုိင္လုိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ယခုေႀကာ္ျငာပါသည့္ ( ၁၄ ) ရက္ အတြင္း စာရြက္စာတမ္းအစုံအလင္ျဖင့္ အထက္ပါလိပ္စာျဖင့္ ရုံးခ်ိန္ မနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅ အတြင္း ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ E – mail-kaungswannhtet.hr@gmail.comSource